Collector Office
BR-1

मुख्यपृष्ठ | इतिहास | भूगोल | विभाग | जिल्हा प्रशासन | जिल्हा दृष्टिक्षेपात | छायाचित्र संग्रह | संपर्क |

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 निविदा
AR-10 पुरवठा विषयक माहीती
AR-11 आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12 गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-13 अस्वीकार धोरण
AR-15 जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16 राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17 कृषी विभाग
AR-18 स्वाईनफ्लू
AR-18 रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ N4
AR-19 महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20 जिल्हधिकारी कार्यालय भरती-२०१२
AR-s1 संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2 प्रतिक्रिया

वाळू लिलाव - ई-निविदा N1

जाहीर सुचना - शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४N5

महिला व बालविकास आयुक्तालय -पुणे - गट क व ड संवर्गातील पद भरती nc1

महिला व बालविकास - ICDS जि.प.धुळे - कंत्राटी पद भरती N4

शिरपूर व दोंडाईचा नगरपरिषद - भरती २०१४N3

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - निवड यादी

निकाल-लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३

जिल्हा आप्पत्ती व्यस्थापन आराखडा

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो...मुलाखतीस नवीन पात्र ठरलेल्या बैठक क्रमांकाची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो...मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या बैठक क्रमांकाची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - पात्र उमेदवारांची यादी

मं.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती - अपात्र उमेदवारांची यादी

वाळू/रेती ई-निविदा सूचना क्र.-२ सन २०१३-१४

जेष्टता यादी - प्राथमिक शिक्षक आंतर जिल्हा बदली प्रस्ताव - जि.प.धुळे

जाहिरात- जिल्हा ग्राहक परिषदेवर अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

द्वितीय मुदतवाढ - ई-निविदा सूचना सन २०१३ - साखर वाह्तुक

शुद्धिपत्रक - वाळू/रेती ई-निविदा सूचना सन २०१३-१४

प्रथम मुदतवाढ - ई-निविदा सूचना सन २०१३ - साखर वाह्तुक

लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३ - Revised Final Answer Key

ई-निविदा सुचना सन-२०१३ - साखर वाह्तुक - पुरवठा शाखा

लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३ - Final Answer Key

BLO List

निकाल - तलाठी संवर्गातील रिक्त पदांची भरती - २०१३

दंगल -२०१३ - न्यायालयीन चौकशी नोटीस

दंगल न्यायालयीन चौकशी - कार्यपध्दतीचे नियम

अधिसूचना - नियम - सार्वजनीक मनोरंजन

अग्रणी बॅंक - आराखडा

सूचना फलक

BR-2संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38

AR-37

AR-36
AR-34
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23 विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22 इंदिरा आवास योजना-यादी
AR-21 शासकिय पड व गायरान जमिन अतिक्रमण बाबत यादी

This web site is best viewed at 1028 x 768